För arrangörer

Ny arrangörssida

Vägledning för hur du arrangerar Motionsorientering, profilmaterial och kontakt för dig som arrangör, hittas numera på orientering.se. Via menyn Orienteringsaktiviteter, välj Motionsorientering och på sidan som kommer upp, en bit ner, gå in på avdelningen För arrangörer.